Κατηγορίες - Polly Theme
Βαμβακά 1, Θεσσαλονίκη 546 31

Κατηγορίες

Υπηρεσιών - Έργων - Προϊόντων

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε να δείξετε συγκεντρωμένες τις κατηγορίες των υπηρεσιών ή των έργων ή των προϊόντων σας με μία κεντρική φωτογραφία για την κάθε μία. Πάνω από τις εικόνες των κατηγοριών μπορεί να τοποθετηθεί κείμενο στο παρόν σημείο.

Ευέλικτος σχεδιασμός

Ευέλικτος σχεδιασμός

Η δομή των σελίδων διαμορφώνεται σύμφωνα με το αντικείμενο της δικιάς σας επιχείρησης.

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Σας παραδίδεται με τις βασικές ρυθμίσεις για καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και τη βεβαίωση για επιδότηση ΕΣΠΑ.