Βαμβακά 1, Θεσσαλονίκη 546 31

Store List [4]

Επιλογές διαφοροποίησης του store locator, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου. Είναι κατάλληλο για την παρουσίαση καταστημάτων σε διάφορες περιοχές.

Ευέλικτος σχεδιασμός

Ευέλικτος σχεδιασμός

Η δομή των σελίδων διαμορφώνεται σύμφωνα με το αντικείμενο της δικιάς σας επιχείρησης.

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Βασικές ρυθμίσεις SEO

Σας παραδίδεται με τις βασικές ρυθμίσεις για καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης.

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Βεβαίωση για ΕΣΠΑ

Με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και τη βεβαίωση για επιδότηση ΕΣΠΑ.