Η Euromedics είναι η τράπεζα βλαστοκυττάρων που προσφέρει στους πελάτες και τους συνεργάτες της, την ασφάλεια και την άνεση μιας μακροχρόνιας σταθερής και αξιόπιστης σχέσης, συμμορφώνεται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την επεξεργασία και αποθήκευση αίματος και ιστού ομφάλιου λώρου. Επέλεξαν το Polly για την προβολή των υπηρεσιών τους σε όλους τους και της αξιοπιστίας που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Website