Διαθέτει εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία στον ευαίσθητο και απαιτητικό κατασκευαστικό κλάδο.