Τι έλλειπε από το Polly; Ένα store locator φυσικά. Τώρα μπορείτε να εμφανίζετε καταστήματα ή πολλαπλά σημεία πάνω σε διαδραστικό χάρτη.

Οι διαθέσιμες δυνατόητες είναι η επιλογή διαφορετικού χρώματος χάρτη, θέσης του χάρτη στη σελίδα, εμφάνιση διαθέσιμου menu ή όχι, προβολή πληροφοριών για κάθε ξεχωριστό σημείο, προσθήκη tags σε κάθε σημείο και ομαδοποίηση σημείων ανά τοποθεσία.

Περιηγηθείτε στις διαφορετικές εκδοχές που δημιουργήσαμε πατώντας πάνω στα Καταστήματα