Τώρα μπορείτε να εμφανίζετε καταστήματα ή πολλαπλά σημεία πάνω σε διαδραστικό χάρτη.