Η G. GKRINTZOS CWC είναι μία δυναμικά εξελισσόμενη εταιρία με 30 χρόνια εμπειρίας και ενεργής παρουσίας σε μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν τις μελέτες και την επίβλεψη στην κατασκευή, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Εμπιστεύτηκαν το Polly για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους, αναδεικνύοντας τη νέα τους εταιρική εικόνα και το πλήθος των υπηρεσιών τους.

Website