Η Intracom Ventures ιδρύθηκε το 2022 και είναι θυγατρική εταιρεία της Intracom Holdings. Είναι επενδυτική εταιρεία με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος σε σχέση με την τεχνολογία, την ναυτιλία, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία.

Powered by Stonewave, 2023

Website