Για την καλύτερη κατανόηση των δυνατότητων του Polly Theme δημιουργήσαμε mini Pollys όπου τα χωρίσαμε σε κατηγορίες ώς προς το περιεχόμενο τους και τις επιχειρήσεις που στοχεύουν.

Το Technical Polly συμπεριλαμβάνεται στην οικογένεια του Polly Theme και παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τα έργα τεχνικών εταιρειών. Ειδικότερα, κατασκευάστηκε για τεχνικές επιχειρήσεις, κατασκευαστικές εταιρίες, συνεργεία καθαρισμού επαγγελματικών χώρων και πολυκατοικιών, συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοτσικλετών, συμβουλευτικών εταιρίων και μεταφορικές εταιρείες.

Το Technical Polly είναι γρήγορο, ευέλικτο και αποτελεσματικό για κάθε επιχείρηση που θέλει να παρουσιασιάσει τις υπηρεσίες και τα έργα της.  Αν ανήκετε σε μια από αυτές τις κατηγορίες, τότε σίγουρα το Technical Polly είναι για εσάς!

Δείτε το