Οι Σχολές Οδηγών Βούλγαρης μετρούν 45 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση οδήγησης όλων των κατηγοριών, καθώς και στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των υποψήφιων οδηγών. Στα πλαίσια ανανέωσης της εταιρικής τους εικόνας, επέλεξαν το Polly για να προβάλουν την εμπειρία τους, τις υπηρεσίες τους και την αξιοπιστία που προσφέρουν στους πελάτες τους.

Powered by Stonewave
Website